Základová doska

Základová doska. Určenie výšky základovej dosky (majiteľom) -výkopové  práce -položenie  pásoviny  pre montáž  b   bleskového  a zemniaceho  zvodu -položenie  kanalizačného potrubia  vyvedené 1m od základovej dosky -prechody  na  prívod  elektriny  a vody -zhutnenie  štrkového podložia -šalovanie základovej  dosky -položenie  kary  siete -betonáž  základovej dosky