Obchodne meno: Tadeáš Pojezdala

TELFON:0915857313

0917256749

e-mail:slovaknorth@gmail.com

Miesto podnikania:Oravská Lesná 875

IČO: 51 277 719

Fyzicky osoba zapísaná živnostenskom registri okresného úradu Námestovo od 18.12.2017

Čislo zivnostenskeho registra:560-23810